Prekyba ir konsultacijos
Servisas
Atsarginės dalys
Naudota technika

UAB „DOJUS agro“ norėtų Jums pateikti naujausią informaciją apie mūsų paslaugas bei ypatingus pasiūlymus.

Šiam tikslui mes norėtume tvarkyti Jūsų šioje formoje pateiktus duomenis. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl pateiktus asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytu tikslu ir neperduosime jokiems tretiesiems asmenims ir saugosime ne ilgiau nei 5 metus, nebent pareikalausite juos ištrinti anksčiau. Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@dojusagro.lt arba paštu: UAB „DOJUS agro“  Palangos g. 2-32, LT-01117 Vilnius:

1)     prašyti, kad leistume susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;

2)     reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis;

3)     reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

4)     bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros;

5)     įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;

6)     pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.