Technikos pardavimai
Servisas
Atsarginės dalys
Naudota technika

Didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.

Tai kombainas, turintis pažangią JDLink telematikos sistemą, automatinį vairavimą, nuotolinės konsultacijos funkciją. Kombainas sudarinėja derlingumo žemėlapius ir juos belaidžiu būdu perkelia į John Deere Valdymo centrą internete tolimesnei analizei. Šį kombainą lydi papildomos DOJUS agro FarmSight paslaugos, kuriomis siekiama optimizuoti kombaino darbą sezono metu.

AutoTrac automatinio vairavimo sistema turi GPS funkciją, todėl veikia daug tiksliau nei lazeriniai valdikliai ir kombainas dirba tiksliau – našumas padidėja mažiausiai 10 %. AutoTrac veikimui įtakos nedaro dulkėtos aplinkos sąlygos ar javų išgulimas. Sumažėja pjovimo persidengimai ir maksimaliai išnaudojamas visas pjaunamosios plotis.

HarvestSmart – automatinis javų masės tiekimo valdymas, leidžiantis kontroliuoti kombaino važiavimo greitį, kad visą laiką būtų palaikomas maksimalus našumas. Ši funkcija gaunama automatiškai, jei kombainas užsakomas su ProDrive transmisija.

HarvestDoc automatiškai renka duomenis apie derlių, jo kiekį irdrėgnumą, kad vėliau juos būtų galima analizuoti. Informaciją galima perkelti į biure esantį kompiuterį ir sudaryti derlingumo žemėlapius, santraukas apie pasėlius, rengti ataskaitas.

JDLink sistema – tai nuotolinis duomenų rinkimas ir perdavimas į Jūsų biurą. Sistema informuoja apie kombaino padėtį lauke, j darbinius parametrus ir degalų sąnaudas, poreikį atlikti techninę priežiūrą ir suteikia galimybę analizuoti pateiktus duomenis. SuService Advisor Remote programa, gaunama kartu su JD LINK, mašiną galima patikrinti, gedimus nustatyti ir šalinti bei užkirsti jiems kelią per nuotolį.

ICA sistema – interaktyvus kombaino reguliavimas. Pagal jūsų nustatytus prioritetus (grūdų kokybė, nuostoliai, švara bunkeryje ar šiaudų kokybė) kombainas rekomenduos kūlimo būgno ar rotoriaus greitį, pobūgnio tarpą, oro ventiliatoriaus ir sietų nuostatas. Galima pasirinkti vieną ar kelis prioritetus vienu metu. Tai puiki pagalba nepatyrusiam vairuotojui.

RDA sistema – nuotolinė konsultacija prisijungus prie kombaino valdymo monitoriaus. Galima tiesiogiai matyti kombaino ekrano rodmenis savo biure ir padėti operatoriui.

Kombainai su „i“ paketais turi AutoTrac, HarvestSmart arba HarvestDoc sistemą.

• AutoTrac automatinio vairavimo sistema turi GPS funkciją, todėl veikia daug tiksliau nei lazeriniai valdikliai ir kombainas dirba tiksliau – našumas padidėja mažiausiai 10 %. AutoTrac veikimui įtakos nedaro dulkėtos aplinkos sąlygos ar javų išgulimas. Sumažėja pjovimo persidengimai ir maksimaliai išnaudojamas visas pjaunamosios plotis.

• HarvestSmart – automatinis javų masės tiekimo valdymas, leidžiantis kontroliuoti kombaino važiavimo greitį, kad visą laiką būtų palaikomas maksimalus našumas. Ši funkcija gaunama automatiškai, jei kombainas užsakomas su ProDrive transmisija.

HarvestDoc automatiškai renka duomenis apie derlių, jo kiekį ir drėgnumą, kad vėliau juos būtų galima analizuoti. Informaciją galima perkelti į biure esantį kompiuterį ir sudaryti derlingumo žemėlapius, santraukas apie pasėlius, rengti ataskaitas.