Sekite mus:
Technikos pardavimai
Servisas
Atsarginės dalys
Technikos pardavimai
Servisas
Atsarginės dalys
Sekite mus:

Dėmesys aplinkai

Išsilieję teršalai, pramoninės atliekos, cheminės medžiagos – tai tik nedidelė dalis pavojingų atliekų, kurios patekusios į aplinką teršia ne tik gamtą, bet ir kenkia žmogaus sveikatai. Medikų ir mokslininkų įrodyta, jog kenksmingos medžiagos turi tiesioginės įtakos įvairių ligų, ypač vėžinių, paūmėjimui. Todėl pastaraisiais dešimtmečiais visame pasaulyje skiriamas didelis dėmesys atliekų, ypač pavojingų, tvarkymui – taip siekiama sumažinti jų poveikį natūraliai aplinkai. Ypač svarbu tinkamai tvarkyti pavojingas atliekas, kurių šalinimas kartu su bendromis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuojamas teisės aktų.

Automobiliniai akumuliatoriai – viena dažniausiai pasitaikančių pavojingų atliekų, kurios turi būti tinkamai surinktos, laikomos nustatytomis sąlygomis ir perdirbamos. Švino rūgštiniai akumuliatoriai - tai atlieka, turinti daug pavojingų cheminių medžiagų. Pagal ES reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, sudarančias šias atliekas – šviną, plastikus, sieros rūgštį, stibį ir kitas chemines medžiagas. 
Nepaisant pavojingų atliekų kenksmingumo, vis dar nemaži automobilinių atliekų kiekiai tvarkomi netinkami. Atliekos deginamos tiesiogiai kenkiant sveikatai ar išmetamos į sąvartynus ar bendrus šiukšlynus. Tokiu būdu  į aplinką (vandenis, gruntą, atmosferą) patenka pavojingos medžiagos, kurios skverbiasi į gruntinius vandenis. Taip pat netenkama iš tokių atliekų galimų gauti vertingų antrinių žaliavų ir energijos. 
Švino rūgštiniai akumuliatoriai yra viena kenksmingiausių, tačiau tuo pačiu labiausiai perdirbama atlieka. Tarptautinės baterijų tarybos (Battery Council International) teigimu, net 97 proc. naudotų akumuliatorių perdirbama ir vėl grįžta į automobilių pramonės grandinę. Taip ne tik minimizuojama žala sveikatai, bet ir taupomi gamtos resursai.
UAB DOJUS agro, vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir LR Atliekų tvarkymo įstatymu, baterijas ir akumuliatorius bei baterijų ir akumuliatorių atliekas priima nemokamai.

Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Tiek akumuliatorių, tiek baterijų atliekų negalima maišyti su kitomis atliekomis. Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos  baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms teisę įmonėms ir negali būti laikomos ilgiau nei 3 mėn.

Viena didžiausių atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrovių Lietuvoje UAB „Žalvaris“ su įmonėmis, kurių veikloje susidaro pavojingų atliekų, palankiomis sąlygomis sudaro atliekų tvarkymo sutartis. Bendrovė klientams suteikia pavojingų atliekų (akumuliatorių, oro, kuro, tepalo filtrų ir kt.) surinkimo konteinerius ir savalaikiškai išveža susidariusias atliekas visoje Lietuvoje. UAB „Žalvaris“ filialai įsikūrę 7 didžiausiuose Lietuvos regionuose, iš kurių nesudėtinga operatyviai pasiekti klientą ir išspręsti jam su atliekų tvarkymu susijusias problemas.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą galite rasti adresu www.zalvaris.lt, nemokamu telefonu 8-800 00653 arba kreiptis į artimiausią atliekų tvarkymo bendrovės regioninį filialą.

Visas akumuliatorių atliekas galima nemokamai atiduoti atsarginių dalių prekybos vietose. Prekybos centrų vietas rasite čia.